L’empresa Repromabe S.L. s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://mabe.cat/ excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat:
 • Poden existir algunes imatges l’alternativa de les quals no estigui implementada o no sigui correcta – – Requisit 9.1.1.1 Contingut no textual UNE-EN 301549:2022
 • Als formularis, hi pot haver camps que no s’hagin facilitat l’emplenament a través de sistemes automàtics – Requisit 9.1.3.5 Identificar el propòsit de l’entrada UNE-EN 301549:2022
 • Pot haver-hi elements el contrast dels quals no sigui suficient en algunes pàgines – Requisit 9.1.4.3 Contrast UNE-EN 301549:2020
 • Pot haver-hi camps de formulari on la vostra etiqueta no sigui correcta o no existeixi – Requisit número 9.3.3.2 Etiquetes o instruccions d’UNE-EN 301549:2022
 • Poden existir alguns errors de parseig al codi – Requisit número 9.4.1.1 Processament d’UNE-EN 301549:2022
 • Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No és aplicable.
 • El contingut no entra dins làmbit de la legislació aplicable.
 • Podrien existir fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.
 • Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a fitxers ofimàtics de diferents organismes que s’hagin de publicar en aquest lloc.
Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018 com, per exemple:
Informar sobre qualsevol possible incompliment per part daquest lloc web.
Transmetre altres dificultats daccés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del formulari de contacte o trucant al telèfon +34 93 663 08 11 de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.

Podeu presentar:
 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

A la sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.